Wamtechnik

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, a także o przysługujących im prawach wynikających z RODO.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Wamtechnik Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wilanowskiej 7 lok. 3, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000179475, NIP 5220104603, REGON 012110050 („Wamtechnik”). 

Dane kontaktowe:

 • adres: ul. Techniczna 2H, 05-500 Piaseczno
 • telefon: 22 701 26 00
 • e-mail: office@wamtechnik.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Wamtechnik osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z oferowanych na niej usług, w szczególności dotyczących zakupu towarów („Użytkownicy”), dostępnej pod adresem http://b2b.wamtechnik.pl („Sklep Internetowy”). Dotyczy to zarówno Przedsiębiorców w rozumieniu Ogólnego Regulaminu Sklepu Internetowego b2b.wamtechnik.pl („Regulamin”), jak i osób posiadających Subkonto z upoważnienia Przedsiębiorców, w tym Sklepie internetowym. 

Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku komunikacji z Wamtechnik, w szczególności w związku ze składaniem zamówień w Sklepie Internetowym oraz w ramach rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych. Wamtechnik gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.   

Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych:

wszelkie czynności w celu  umożliwienia składania przez Użytkownika zamówień w Sklepie Internetowym  lub udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, wystawiania faktur VAT za dostawę Towarów, a także dochodzenia roszczeń z tytułu składanych zamówień

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

- do czasu usunięcia Konta Przedsiębiorcy, wraz z Subkontami, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celu dochodzenia roszczeń przeciwko Przedsiębiorcom (m.in. roszczeń o zapłatę z tytułu dostawy Towarów);

 

- do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Źródło pozyskania danych osobowych

Wamtechnik przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkowników, podane podczas zakładania Konta Przedsiębiorcy lub w zgłoszeniu reklamacyjnym. Dodatkowo, podane dane weryfikowane są z informacjami znajdującymi się w państwowych rejestrach (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Wamtechnik

W przypadku komunikacji przy użyciu formularza kontaktowego bądź reklamacyjnego Wamtechnik przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności),
 2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzonej działalności, adres do doręczeń),
 3. dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, w przypadku spółek prawa handlowego, również KRS),
 4. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Użytkownikiem komunikacji), 
 5. dane dotyczące składanych zamówień, terminów i dat dokonywania płatności,

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych w rozumieniu RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Wamtechnik, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

 1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. podmioty, którym Wamtechnik powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług technologicznych przetwarzający dane w imieniu Wamtechnik, dostawcy i partnerzy usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcy Towarów i części do tych Towarów sprzedawanych przez Wamtechnik,
 3. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne.

Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

Wamtechnik nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wamtechnik.

Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Wamtechnik pod adresem: ul. Techniczna 2, 05-500 Piaseczno, bądź pod adresem e-mail: office@wamtechnik.pl .   

Wamtechnik gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Polityka cookies

Wamtechnik zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies, aby  dowiedzieć  się  więcej  o  plikach  cookies  i  podobnych,  używanych  przez  Wamtechnik mechanizmach,  o  ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.  Polityka Cookies dostępna jest pod adresem: https://wamtechnik.pl/cookie-policy-eu/

Postanowienia końcowe

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.

Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: ul. Techniczna 2, 05-500 Piaseczno, bądź pod adresem e-mail: odo@wamtechnik.pl

Data ostatniej modyfikacji: 15 czerwca 2021 roku.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.