Wamtechnik

Rejestracja Partnera B2B


Serwis przeznaczony jest dla zarejestrowanych partnerów firmy Wamtechnik Sp. z o.o. Aby uzyskać dostęp do sklepu należy:

  1. Wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.
  2. Zapoznać się i zaakceptować regulamin sklepu.
  3. Odebrać pocztę e-mail z podanego w formularzu konta i zatwierdzić swoją rejestrację poprzez kliknięcie w odebrany link.
  4. Po aktywacji konta administrator Wamtechnik dokona weryfikacji podanych przez Państwa danych. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, otrzymacie Państwo wiadomość z loginem i odnośnikiem do ustawienia hasła.
W razie problemów z rejestracją należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Wamtechnik pod numerem telefonu 22 701 26 09 lub pisząc na adres e-mail: dok@wamtechnik.pl.

Dane firmowe:

Dane do faktury VAT

Firmowe dane kontaktowe

Dane osoby kontaktowej

Osoba musi być uprawiona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu rejestrowanej firmy. W przypadku niezgodności danych z dokumentami rejestrowymi firmy - rejestracja zostanie odrzucona.
_0
Sugerujemy użycie loginu związanego z nazwą Państwa Firmy. W przypadku posiadania przez Firmę więcej niż jednego subkonta, ich loginy zostaną automatycznie utworzone według wzoru: login_1, login_2, login_3, ...
Zgoda na newsletter